واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در صنایع آموزشی

در وایموند ما معتقدیم که دانش یک حق انسانی است. ما همچنین معتقدیم که با استفاده از راه حلهای واقعیت افزوده و واقعیت مجازی میتوان تحولی عظیم در این صنعت به وجود آورد. این راه حلها به طور جدی موجب یادگیری سریع تر، حفظ بهتر و تصمیم گیری بهتر دانش آموختگان می شود.

مشکلات

 

قیمت

بودجه ها کاهش می یابند، اندازه کلاس ها در حال افزایش است و میزان دانش آموزان باید روزانه رشد کنند. لازم است راهکارهای یادگیری جدیدی را به کار گیریم که فراگیران را قادر می سازد با زمان و پول کمتر وتجربه بیشتر درس بخوانند.

کیفیت

دنیای تجارت اولویت بندی خلاقیت، تفکر انتقادی و حل مسئله را دارد و روش های سنتی آموزش مانند حفظ کردن، حافظه را برای دانش آموزان به خصوص با در دسترس بودن اطلاعات آنلاین آسان نمی کند.

تعامل با محیط

ما به یک سیستم یادگیری نیاز داریم که مقیاس پذیر و سرگرم کننده است و بنابراین میتوان کنجکاوی فراگیر را برای یادگرفتن و یادگیری بی پایان بیدار کنیم.

راهکارها

 

یادگیری سریع

با توجه به حس تجربه واقعیت مجازی و واقعیت افزوده ، فراگیران از هر سه روش (لامسه، بصری و شنوایی) از تحصیلات تکمیلی واقعیت مجازی بهره مند می شوند و مهارت های شناختی سطح بالاتری را کسب می کنند.

انتقال پیشرفته دانش

راهكارهای آموزش پیشرفته و مجازی، دانش آموزان را قادر می سازد تا به طور مستقیم با موضوعات خود از طریق تجربیات تعاملی مهارت را بصورت موثر یاد بگیرند، این روش، توانایی اعمال، تجزیه و تحلیل، ارزیابی، خلاقیت، تفکر انتقادی، حل مسئله و ارتباطات بصورت کاربردی افزایش میدهد.

درگیر کردن بیشتر فراگیران

این راهکارها و درسهای آموزش مجازی پیشرفته محیطی را ایجاد میکنند که فراگیران به طور فعال در تمامی فرایند یادگیری خود شرکت می کنند و از طریق فعالیت و همچنین ارزیابی خود، انگیزه می گیرند.