untitled2

این تیم توانایی تهیه فیلم های ۳۶۰ در دو محور را دارد به این صورت که شما به راحتی می توانید از محیط های مد نظر فیلم های واقعی تهیه کرده و به صورت ۳۶۰ درجه و سه بعدی به تماشای آن ها بنشینید.

picture1

این تیم نرم افزار داخلی خود را برای هدست های واقعیت مجازی ایجاد کرده و این امکان را به شما میدهد که در تور مجازی و یا دنیای مجازی خود قدم بزنید، به راحتی با آن تعامل داشته و با گردش سر خود تمام محیط را نظاره کنید و لذت ببرید.

8152101_amazing-leap-motion-demo-shows-off-controller-_gif-d-1

همچنین با ترکیب دو تکنولوژی نوین شرکت های Leap motion و MYO این امکان را به شما میدهد که با دست های خود در دنیای مجازی تعامل کنید و با حرکت دست ها و انگشتان خود تعاریف جدیدی را به دنیای مجازی معرفی کنید.

329028-leap-motion-controller-top-front-back-sides                      2