ساخت شبیه ساز

کسب و کار خود را رقابتی کنید

 

تیم ساخت شبیه ساز وایموند با با استفاده از نیروهای متخصص خود در بخش سخت افزار و نرم افزار، پیشگام تغییرات خاص در راستای طراحی، ساخت، و تامین شبیه سازی های فیزیکی و نرم افزاری و همچنین تطبیق آنها با واقعیت مجازی میباشد.