واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در صنایع سرگرمی

مشکلات

 

عدم بازگشت سرمایه

به دلیل نبودن قانون کپی رایت و هزینه های بالای حوزه ی گیم و سرگرمی که موجب عدم بازگشت سرمایه میگردد واقعیت مجازی در این وادی متروک مانده است

هزینه

استفاده از ابزار های خاص و هزینه بر و تعداد محدود برنامه نویسان این صنعت، باعث شده است که به جز چند شرکت معتبر سایر مجموعه های کوچک به این حوزه وارد نشوند

عدم پشتیبانی

در دسترس نبودن ابزار اجرایی واقعیت مجازی و پشتیبانی ضعیف باعث کند شدن رشد این صنعت گردیده است

راهکارها

 

حمایت داخلی

ورود بخش های آموزشی پژوهشی که مجری در حوزه سرگرمی میباشند و پشتیبانی از شرکت های نوپا در این صنعت و بستر سازی برای ایجاد انگیزه در کسب و کار های نوپا باعث رشد این صنعت خواهد شد