طراحی جاذبه های نمایشگاهی

کسب و کار خود را رقابتی کنید

 

وایموند با استفاده از تیم خلاق و قدرتمند اجرایی قابلیت طراحی جاذبه های نمایشگاهی اعم از استفاده جاذبه های در حوزه واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، شبیه ساز رانندگی، شبیهساز پرواز و همچنین فیلمبرداری ۳۶۰ درجه را دارد.