فیلمبرداری ۳۶۰ درجه

کسب و کار خود را رقابتی کنید

 

وایموند با کمک گرفتن از مدیران فیلمبرداری متخصص و کارگردان های مجرب، قابلیت تهیه، تدوین و کارگردانی فیلم های ۳۶۰ درجه شامل کلیپ های تبلیغاتی،تورهای مجازی و آموزشی را با کیفیت های متفاوت بوسیله تجهیزات پیشرفته خود را دارد.