واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در صنایع پزشکی

مشکلات

 

مقدار

بودجه ها کاهش می یابند، اندازه کلاس ها در حال افزایش است و تعداد دانش آموزان بیشتر شده است. لازم است راهکارهای یادگیری جدیدی را به کار گیریم که معلمان را قادر می سازد با زمان کمتر، پول و تجربه کمتر به تدریس بپردازند.

کیفیت

دنیای تجارت اولویت بندی خلاقیت، تفکر انتقادی و حل مسئله را دارد و روش های سنتی آموزش مانند حفظ کردن مطالب حافظه را برای دانش آموزان به خصوص با در دسترس بودن اطلاعات آنلاین آسان نمی کند.

توجه

امروزه دانشجویان با جملاتی همچون  کار گروهی بسیار جذاب تر است بمباران می شوند. ما به یک سیستم یادگیری نیاز داریم که مقیاس پذیر و سرگرم کننده است و بنابراین ما می توانیم کنجکاوی دانش آموز را برای یادگرفتن و یادگیری موثر بیدار کنیم.

راهکارها

 

یادگیری سریع تر
از آنجا که با استفاده از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، فراگیران از هر سه حالت (زیبایی شناسی، بصری و شنوایی) بهره مند می شوند باعث میشود مهارت های شناختی بیشتری را کسب کنند.

انتقال دانش سطح بالاتری
راه حل های پزشکی پیشرفته و مجازی، دانش آموزان را قادر می سازد تا به طور مستقیم با موضوعات خود از طریق تجربیات تعاملی  آشنا شوند. انتقال یادگیری از یادگیری سنتی به دانش آموزان توانایی اعمال، تجزیه و تحلیل، ارزیابی دانش خود را در ارتقاء خلاقیت، تفکر انتقادی، حل مسئله میدهد.

توجه از طریق سطح بالایی از مشارکت
این راهکارها و درس های پزشکی پیشرفته و مجازی، محیطی را ایجاد می کنند که دانش آموزان در مواد آموزشی خود به طور فعال شرکت می کنند.