کاربردهای واقعیت مجازی

واقعیت مجازی (Virtual reality) یا به اختصار VR به مجموعه فناوری‌ها و تلاش‌ها برای شکستن مرز بین واقعیت و دنیای مجازی گفته می‌شود که در آن محیطی فیزیکی در دنیایی مجازی به وجود می‌آید که انسان تصور می‌کند در واقعیت به سر می‌برد.

ادامه مطلب …

تاریخچه واقعیت مجازی

واقعیت افزوده یک تصویر فیزیکی زنده، مستقیم یا غیرمستقیم (و معمولاً در تعامل با کاربر) است، که ویژگی هایی  را پیرامون دنیای واقعی افراد اضافه می‌کند. این ویژگی ها بر اساس تولیدات کامپیوتری که از طریق دریافت و پردازش اطلاعات کاربر توسط سنسورهای ورودی مانند ویدئو، صدا، داده های GPSیا تصاویر گرافیکی می‌باشد ایجاد می‌شود. واقعیت کامپیوتری مفهوم کلی واقعیت افزوده‌است.

ادامه مطلب …