واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در صنایع خودروسازی

مشکلات

 

هزینه
آموزش، در حالی که مهم است، یک مرکز هزینه برای یک کسب و کار است. نیاز به زمان و منابع صرف شده برای آموزش به حداقل برسد و در عین حال حفظ یا بهبود کیفیت نیز حاصل شود.

پیچیدگی
تکنسین ها باید مهارت داشته باشند و به سرعت تغییر کنند، زیرا وظایف پیچیده تر می شوند. دفترچه راهنما و دیگر منابع اطلاعات وجود دارد، اما کارگر باید بداند که کجا باید نگاه کند. همچنین، در جستجوی اطلاعات، کارآموز یا کارگر دیگر این کار را انجام نمی دهند که باعث کاهش بهره وری کلی آنها میشود.

کیفیت

آموزش سنتی در کلاس درس به تجربه دست نیافته اسن و همچنین از تفکر انتقادی، حل مسئله، پشتیبانی نمی کند که برای یادگیری روشض های پیچیده ضروری است. آ»وزش و پرورش در کلاس درس مشکلات مشابهی را تجربه می کند که مدارس با خستگی و عادات کلاس های ضعیف مواجه می شوند

راهکارها

 

ارزیابی
کارآموزان بر اساس عملکرد خود در مورد آیتم های مربوطه ارزیابی می شوند. این داده ها از برنامه تولید تولید واقعیت افزوده و مجازی به یک سیستم ضبط داخلی شرکت برای صدور گواهینامه  منتقل می شود.

یادگیری سریع تر

آموزش تجربی ارائه شده با استفاده از تکنولوژی های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی بسیار موثر در سرعت یاگیری و آموزش می­باشد، بازخورد واقعی در زمان و بهبود کارایی انتقال مهارت ها، حفظ و نگهداری دانش در سازمان از مزایای استفاده از این تکنولوژی می­باشد.

ایمنی 

سناریو های خطرناک یا پیچیده ای را می توان با استفاده از واقعیت مجازی و افزوده شبیه سازی کرد. این امر به کار آموزان اجازه میدهد بار ها و بار ها سناریو های حیاتی را اجرا کنند، در حالی که از آسیب های جسمانی و تجهیزات جلوگیری می شود