واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در صنایع طراحی و معماری

مشکلات

 

هزینه

هزینه در طراحی در حالی مهم است که نیاز به زمان و منابع صرف شده بسیار برای پیاده سازی پروژه ها دارند که نیاز استبه حداقل برسد و در عین حال حافظ کیفیت پروژه نیز باشد.

 پیچیدگی

برخی از پیچیدگی های طراحی این امکان را نمیدهد تا ماکت فضای مورد نیاز ساخته شوند و یا حتی تصور شوند که نیاز به یک تکنولوژی جهت ایجاد آن محیط قبل از پیاده سازی از بسیاری از نقص ها جلوگیری می­کند.

کیفیت

کیفیت در پیاده سازی طرح ها و همچنین انتظارات مشتریان همواره از بنیادی ترین نیاز بوده است بنابراین با استفاده از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده کیفیت اصلی پروژه ها معین میشوند.

راهکارها

 

طراحی قبل از اجرا

با استفاده از تکنولوژی های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده میتوان پروژه های طراحی و معماری را قبل از اجرا شبیه سازی نمود که نتیجه آن مواجهه مشتریان با محیط ساخته شده قبل از ساخت , تکمیل آن می باشد این امر موجب میشود تا اصلاحات مورد نیاز در زمان مناسب و با حداقل هزینه امکان پذیر شود.